Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 26.03.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 26.03.2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19.02.2018.

Proces verbal ședință 19 februarie 2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/26.02.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții pentru finanţarea unităţilor de asistență medico-socială, pe anul 2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/26.02.2018 și aprobare rectificare buget general al județului pe anul 2018

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3/19.01.2017  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;

 proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare;

Rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Ialomiţa;

Rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al DGASPC Ialomița; 

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Colegiului Director al DGASPC Ialomița;

Rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

Rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății;

proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița;

Rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările ulterioare;

proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

Rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 cuprins între Km 71+338 – Km 73+146, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia;

proiect de hotărâre privind transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 cuprins între Km 71+338 – Km 73+146 în administrarea Consiliului Local al municipiului Slobozia

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a principalilor indicatori tehnico-economici - Pod peste raul Prahova la Dridu 

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind  aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanţat prin PNDL - Pod peste raul Prahova la Dridu

Rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă, categoria de folosință arabil, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Alexeni ;

proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - Vlădeni și Alexeni;

Rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre  privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței;

proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv - Giurgeni și Gura Ialomiței;

Rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2017 – 2018 ;

  proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia;

Rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești în vederea realizării în comun a Concursului Regional Interdisciplinar (limba română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, ediția a X-a.

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești

Rapoarte comisii

           III. Diverse

 

               Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU