Comunicat convocare ședință ordinară in data de 28.06.2019, ora 11,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în ședință ordinară în data de 28.06.2019, ora 11,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 18.06.2019.

Proces verbal ședința extraordinară din 18.06.2019

 

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 

Rapoarte comisii de specialitate

  2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița

Rapoarte comisii de specialitate

 3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii de specialitate

  4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017 privind  reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 157 din 29.09.2017

Raport comisie de specialitate

  5. proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30.06.2019;

proiect de hotărâre privind prelungirea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate

Raport comisie de specialitate

 6. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019”;

proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national 2017-2019

Rapoarte comisii de specialitate

 7. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița, cu modificările şi completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 30.09.1999

Rapoarte comisii de specialitate

 8. proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 227,63 ha cu destinația agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni;

proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 227,63 ha cu destinația agricolă 

Rapoarte comisii de specialitate

9. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58/24.04.2019 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni.

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 58/24.04.2019

Rapoarte comisii de specialitate

III. Diverse

          

Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU

 

Se suplimentează ordinea de zi a şedinţei cu:

 

  • proiectul de hotărâre nr.10 privind aprobarea finanțării proiectului ”Fotbalul unește toți ialomițenii” depus de A.F.C. ” UNIREA 04 SLOBOZIA” în cadrul programului ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern  2019-2020 și încheierea contractelor de finanțare;

           proiectul de hotarare nr.10

           Rapoarte comisii de specialitate

  • proiectul de hotărâre nr.11 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți proiectului „Pași spre viitor” implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

          proiectul de hotarare nr.11

          Rapoarte comisii de specialitate

  • proiectul de hotărâre nr.12 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 72/18.06.2019  privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”

         ​ proiectul de hotarare nr.12