Comunicat convocare ședință ordinară in data de 30.10.2019 ora 12,00

Comunicate

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 30.10.2019, ora 12,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 11.10.2019.

Proces verbal sedinta extraordintara 11.10.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa ;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de special

avize comisii specialitate

2. proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr. 211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile din subordine, cu modificările şi completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 211 din 19.12.2017 

avize comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

avize comisii specialitate

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26 din 28.02.2019 

avize comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria” Slobozia prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia;

proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități ”Kalina și Maria Slobozia 

avize comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa ;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale DGASPC Il

avize comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2019

avize comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019

avize comisii specialitate

9. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia     

avize comisii specialitate   

10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al  S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri SA, pe anul 2019

avize comisii specialitate si amendament

11. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 98 din 31.07.2019 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2019;

proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 98 din 31.07.2019

avize comisii specialitate

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Județul Ialomița/Consiliul Județean Ialomița a contractelor și acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Instrucțiunii ANAP nr.1/2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Județul Ialomița/Consiliul Județean Ialomița contractelor și acordurilor -cadru de achiziție publică

avize comisii specialitate

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Realizare împrejmuire  – Școala Profesională Specială Ion Teodorescu”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Realizare împrejmuire – Școala Profesională Specială  Ion Tedorescu

avize comisii specialitate

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Realizare împrejmuire  – Școală Profesională Specială Ion Teodorescu”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Realizare împrejmuire – Școală Profesionala Specialiă Ion Teodorescu 

avize comisii specialitate

15. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor  tehnico-economici, faza PT+DE  pentru obiectivul de investiţii „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”;

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici, faza PT+DE pentru obiectivul de investiții ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”

avize comisii specialitate

16. proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 83 din 25.07.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 83 din 25.07.2018 

avize comisii specialitate

17. proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare şi a indicatorilor tehnico –economici, faza PT +DE, pentru  obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”;

proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două sectoare şi a indicatorilor tehnico –economici  Modernizare DJ 201 tronson I DN2

avize comisii specialitate

18. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  „Modernizare DJ 201 tronson I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, km 0 + 000 – km 35+400”;

proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin PNDL ”Modernizare DJ 201 tronson I DN2

avize comisii specialitate

19. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 201 Buești -Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești, km 57+000 – km 84+000”

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe două tronsoane și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE Modernizare drum județean DJ 201

avize comisii specialitate

20. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița – Cosâmbești – Mărculești, km 57 + 000 – km 84+000”;

proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții finanțat prin PNDL -Modernizare DJ 201

avize comisii specialitate

21. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2019 – 2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Ion Teodorescu 

avize comisii specialitate

22. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul judeţului veteranilor de război cu domiciliul în raza județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor premii din bugetul judeţului veteranilor de război cu domiciliul în raza județului Ialomița

avize comisii specialitate

23. proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale;

proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

avize comisii specialitate

24. proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene.

proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene

avize comisii specialitate

 

III. Diverse

Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU