Comunicat - ședință extraordinară în 25.10.2013

Comunicate, transparență decizională, 2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 25.10.2013, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului III, anul 2013;

b) privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

c) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

d) privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud-Muntenia”;

e) privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Calificarea meseriaşilor tradiţionali romi”.

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ