Comunicat - şedinţă ordinară în data de 20.10.2016, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 20.10.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 22.09.2016.

Proces verbal ședință din data de 22.09.2016

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1.proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”;

 proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) DJ 201

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) DJ 102

Rapoarte comisii

3.proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) Orașul de Floci”

Rapoarte comisii

4.proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

proiect de hot privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) -Biserica de lemn Sf. Nicolae

Rapoarte comisii

5.proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2016

Rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind rectificare buget judet Ialomita

Rapoarte comisii

7.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016;

proiect de hot privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.J.U Slobozia

Rapoarte comisii

8.proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017

Rapoarte comisii

9.proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa

Rapoarte comisii

10.proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiți-Țăndărei-Slobozia-Ivănești;

proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L.

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2016 – 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor 

Rapoarte comisii

12.proiect de hotărâre privind acordarea de granturi în cadrul acțiunii ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul  școlar 2015 - 2016 ”;

proiect de hotărâre privind acordarea de granturi în cadrul acțiunii ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni"

Rapoarte comisii

13.proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților ADI- ISU Sud Muntenia

Rapoarte comisii

14.proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate

Rapoarte comisii

15.proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în C.A.al Muzeului Naţional al Agriculturii

Rapoarte comisii

16.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Agriculturii Slobozia. 

proiect de hotărâre privind modificarea H.C.J. I. nr. 79 din 25.09.2015

Rapoarte comisii

 

III. Diverse

 

Suplimentare ordine de zi cu :

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului la SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa

Rapoarte comisii

 

 

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU