Convocare ședință extraordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 04.04.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 04.04.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 26.03.2018.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

3. proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia, în domeniul privat a județului Ialomița, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării;

proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița și administrarea SJU Slobozia

4. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.18/19.02.2018 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) - actualizată  şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”;

proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.18/19.02.2018 privind aprobare DALI -Modernizare si reabilitare DJ 102H

5. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Guzi Junior Trans S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia-Urziceni.

proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Guzi Junior Trans SRL

           Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU