Convocare ședință ordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 19.12.2017, ora 14,00

Comunicate

       

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.12.2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 11.12.2017.

 Proces verbal sedinta extraordinara 11.12.2017.pdf

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV ( preliminar), anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ

Rapoarte comisii

 3. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 246/04.12.2017  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap și subvenții pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială, pe anul 2017 şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

pr. hot. privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui CJI nr. 246/04.12.2017 de majorare a bugetului propriu al judeţului

Rapoarte comisii

 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

pr. de hot. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

 5. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018;

pr. hot. privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul CJI

Rapoarte comisii

 6. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2018;

proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2018

Rapoarte comisii

 7. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

Rapoarte comisii

 8. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2018;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2018

Rapoarte comisii

 9. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice  „Ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2018;

pr. hot. privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea DGASPC Ialomița 

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a IX-a;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia

Rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”,  ediția a XI-a;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni

Rapoarte comisii

 13. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 77 din 17.11.2016 privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită;

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 77 din 17.11.2016 privind aprobarea documentului strategic Master Plan- apa și canal 

Rapoarte comisii

 14. proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanța, pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene DJ 101, DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, proprietate publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA S.A. Constanța, pe termen limitat, a unor sectoare din drumurile județene

Rapoarte comisii

 15. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Județului Ialomița, Consiliului Județean Ialomița sau a Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Județului Ialomița

Rapoarte comisii

16. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia;

proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea unui imobil cu destinația de administrativ al CJ Ialomița

Rapoarte comisii

 17. proiect de hotărâre privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și Comuna Cosâmbești  în vederea participării la capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia.

proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și Comuna Cosâmbești în vederea participării la capitalul social al societății comerciale SC Pază și Servicii Comunitare SRL Slobozia

  Rapoarte comisii

 

      III. Diverse

 

           Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU