Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IALOMIŢA

www.dpcialomita.ro

 


LINII DIRECTOARE privind adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă în vederea facilităţilor integrării profesionale a persoanelor cu handicap

 

Sprijin pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap - comunicat de presa

 


 

Formulare tip  - persoane cu handicap (doc.)

Formulare tip  - persoane cu handicap (pdf.)

 


 

 

Activitatea de protectie sociala in judetul Ialomita a inceput sa se cristalizeze incepand cu anul 1997, cand la nivelul judetului s-a infiintat, in subordinea Consiliului Judetean, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Ialomita. Crearea acestei institutii publice de interes judetean a avut la baza O.U. nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate si Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.21/1997, modificată prin Hotărârea Consiliului Judetean Ialomita nr.29/1999.

 

Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Ialomita a inceput sa functioneze din data de 01.08.1997, avand drept misiune asigurarea respectarii drepturilor tuturor copiilor in contextul noilor curente, viziuni si practici de prevenire a abandonului copilului in institutie, consiliere, sprijin si suport social. De asemenea, o alta prioritate a institutiei a constituit-o dezinstitutionalizarea si inchiderea centrelor de plasament de tip vechi prin reintegrarea copiilor in familia biologica/extinsa sau asistenta acestora in servicii rezidentiale moderne (case si apartamente).

 

 

In perioada 1997-2004, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Ialomita a dezvoltat o serie de servicii pentru protectia copiilor aflati in dificultate si familiile acestora:

Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta - infiintat in municipiul Slobozia in august 1997;

Centrul de Zi Slobozia pentru protectia copiilor proveniti din familii aflate in dificultate. Acesta a fost creat in anul 2002 cu fonduri de la Uniunea Europeana prin Programul Phare Ro 9905.02 „Copii mai intai”.

Centrul Maternal Slobozia - creat in mai 1998 cu fonduri de la Ambasada Elvetiei;

O retea de 20 de asistenti maternali profesionisti pentru copilul de 0-3 ani infiintata prin proiectul care a avut drept scop inchiderea Centrului de Plasament Nr.1 Slobozia. Aceasta  a fost creata in anul 2003, cu finantare de la Uniunea Europeana prin  Programul Phare „Children First II” RO – 0104.01

 Centrul de Ingrijire de Zi Urziceni - realizat in februarie 1999 cu finantare acordata de fundatiile „Irene si Stuart” si „Noua Speranta”.;

Centrul de Recuperare Neuro-psihica Slobozia si  3 case de tip  familial in minicipiul Slobozia create prin proiectul care a avut drept scopo inchiderea Centrului de Plasament Nr.5 Slobozia. Aceste servicii au fost realizate cu fonduri de la Uniunea Europeana prin  Programul Phare „Children First II” RO – 0104.01.

Complexul de Servicii Comunitare Slobozia - creat in anul 2001 cu fonduri de la Banca Internationala pentru Reconstructie.

Conform noilor abordari privind protectia sociala, care vizeaza integrarea politicilor de protectie a  copilului in cadrul politicilor familiale si de asistenta sociala, la 1 ianuarie 2005, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Ialomita s-a unit cu Directia Judeteana de Asistenta Sociala Ialomita, devenind Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita. Institutia functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Ialomita, avand personalitate juridica. Infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita  a avut la baza drept cadru legislativ Legea nr.272 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Hotararea de Guvern nr. 1434/2004 privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita si Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr.35/30.11.2004.

 

             Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Ialomita indeplineste atributii atat in domeniul protectiei copilului si familiei, cat si a altor persoane aflate in situatie de risc (persoane cu dizabilitati, persoane varstnice, victime ale violentei domestice, etc.) 

 

Astfel, in domeniul protectiei copilului:

In domeniul protectiei persoanei cu dizabilitati si a persoanei adulte:

Intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala;

Efectueaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor acesteia. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;

Monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;

Acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;

  Identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;

Depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in dificultate, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;

Monitorizeaza familiile si persoanele care au primit in plasament copii, pe toata durata  acestei masuri;

Verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul, modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau  revocarii masurii stabilite;

Identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;

Asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in dificultate, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;

Acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul familial;

Depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala;

Reevalueaza, cel putin o data la 3 luni si ori de cate ori este cazul, imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;

 Evalueaza si pregateste persoane identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanelor cu dizabilitati si supravegheaza activitatea acestor asistenti;

Face demersurile pentru deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copii aflati in evidenta sa;

 Propune Consiliului Judetean Ialomita infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala, precum si a serviciilor pentru protectia copilului;

Identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;

Asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit actelor normative in vigoare, a persoanelor cu dizabilitati;

Monitorizeaza evolutia copiilor adoptati, precum si a relatiilor dintre acestia si parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate a copilului o permit;

Sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoie precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;

Coordoneaza si sprijina activitatea administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;

Actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in dificultate, inclusiv ingrijirea la domiciliu;

Coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de parintii sai, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;

Organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;

Acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectie copilului;

Asigura serviciile administrative si de secretariat ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap.

Colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia;

 

Dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii nonguvernamentale  si alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale;

Colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale, precum si cu alte institutii publice din judet, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

 

Asigura, la cerere, consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului; colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

     

Servicii de protectie oferite copilului

si altor persoane aflate in situatie de risc

 

       1. Complexul de Servicii Comunitare Slobozia

       Complexul de Servicii Comunitare Slobozia a fost creat in anul 2001, fiind constituit din urmatoarele servicii: Centrul de  pregatire si sprijin a reintegrarii si integrarii copilului in familie, Serviciu de prevenire a abandonului copilului in perioada pre- si postnatala, Biroul de Consiliere Juridica, Centrul de consiliere pentru copil si familie.

 

  

Aceste servicii se adreseaza copilului si familiei aflate in situatie de risc, asigurand prevenirea intrarii copilului in sistemul de protectie, dezvoltarea relatiei copil-familie, pregatirea reintegrarii copilului in familie, pregatirea tinerilor care parasesc centrele de plasament in vederea integrarii socio-profesionale, recuperarea psihoterapeutica a copiilor victime ale abuzurilor, precum si prevenirea abandonului copilului imediat dupa nastere.

Personalul care asigura aceste servicii este reprezentat de: 2 psihologi, 1 sociolog, 1 consilier juridic si 5 asistenti sociali.

Localizarea: Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, mun. Slobozia, jud. Ialomita, clădirea DGASPC, et. 3

Persoana de contact: Dumitrache Victorita – psiholog

0243/231088 - int.122,  email: dgpdc@hotmail.com


     2. Complexul de Servicii Urziceni

 

        Complexul de Servicii Comunitare Urziceni a fost infiintat in anul 2005 si are in structura sa o unitate de tip rezidential, care ofera protectie unui numar de 35 de copii si o componenta in regim de zi care asigura servicii unui numar de 32 de beneficiari. Copiii care beneficiaza de servicii in cadrul  acestei  institutii  au varste cuprinse intre 4-18 ani.

     Serviciul are  drept scop mentinerea copiilor in propria familie si prevenirea abandonului scolar, prin componeneta de zi si ingrijirea temporara a copiilor separati de parinti, prin componenta rezidentiala.

  In cadrul Complexului de Servicii Comunitare Urziceni se desfasoara urmatoarele activitati:

Activitati de gazduire, asigurarea hranei si cazarmamentului pentru copiii protejati in regim rezidential;

Activitati de ingrijire si asigurare  a 3 mese/zi copiilor care beneficiaza de servicii in  regim de zi;

Activitati de consiliere a familiilor beneficiarilor de servicii in regim de zi;

Activitati de dezvoltare a deprinderilor de autoservire necesare dezvoltarii autonomiei personale ;

Activitati de socializare si integrare in comunitate ;

Activitati de pregatire a temelor si activitati educative ;

Activitati recreative si de petrecere a timpului liber;

Activitati de pregatire a reintegrarii sau integrarii familiale, pentru beneficiarii componentei rezidentiale;

Localizarea: Str. Teilor,  nr. 7, mun. Urziceni, jud. Ialomita

Persoana de contact: Ilie Victoria– sef centru  Tel.: 0243/254745


 3. Centrul de Primire in Regim de Urgenta Slobozia

 

Centrul de Primire in Regim de Urgenta Slobozia este unul din primele servicii constituite, fiind infiintat in anul 1997 din fonduri proprii. Acesta ofera gazduire pe o perioada determinata (pana la clarificarea situatiei copilului) copiilor aflati in dificultate, cu varste cuprinse intre 4-18 ani, gasiti nesupravegheati sau abandonati. Pe perioada gazduirii in centru, copiilor li se asigura un climat afectiv favorabil dezvoltarii personalitatii.

In acest scop, in cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta Slobozia se desfasoara urmatoarele activitati:

Primirea si gazduirea copiilor aflati in situatie de risc (gasiti nesupravegheati sau abandonati);

Ingrijirea si intretinerea zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie;

Oferirea de  asistenta medicala in acord cu nevoile individuale ale copiilor;

Activitati de educatie si pregatire a copilului in vederea reintegrarii in familie.

In vederea desfasurarii acestor activitati centrul dispune de urmatorele categorii de personal: 1 sef centru, 1 asistent medical, 1 asistent social, 2 referenti si 1 ingrijitor.

 

 Localizarea:

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7, mun. Slobozia,  jud. Ialomita

 

Persoana de contact:

Stefan Cristina – sef centru

0243/214581

 

4.      Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru copilul mic -  Slobozia

 

Centrul de Primire in Regim de Urgenta pentru copilul mic  Slobozia a fost creat in anul 2004 din fonduri proprii, fiind destinat gazduirii pe o perioada determinata (max. 6 luni) a copiilor cu varste cuprinse intre 2-4 ani, abandonati sau victime ale abuzului si neglijentei.

Centrul are o structura de tip familial, asigurandu-se in acest fel un climat favorabil dezvoltarii generale a copiilor.

In acest scop, in cadrul Centrului de Primire in Regim de Urgenta   pentru copilul mic Slobozia se desfasoara urmatoarele activitati:

Primirea si gazduirea copiilor cu varste cuprinse intre 2-4 ani aflati in situatie de risc (abandonati sau victime ale abuzului si neglijentei);

Ingrijirea intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie;

Oferirea de  asistenta medicala in acord cu nevoile individuale ale copiilor;

Activitati de educatie si pregatire a copilului pentru alternativa de tip familial care se va stabili;

Schema de personal a centrului, care asigura desfasurarea acestor activitati, cuprinde: 1 sef centru, 5 asistenti medicali, 2 asistenti sociali, 8 infiermiere, 2 ingrijitori si 1 spalatoreasa.

 

Localizarea:

B-dul Chimiei, nr. 13, mun. Slobozia, jud. Ialomita

 

Persoana de contact:

Constantinescu Elena – sef centru

0243/231859

5. Centrul Maternal Slobozia

 

 

Centrul Maternal Slobozia a fost infiintat in anul 1998, fiind un serviciu de tip rezidential care ofera gazduire pe perioada temporara (6 luni) mamei si copilului aflati in situatie de risc, precum si femeii insarcinate cu risc de abandon al copilului. Serviciul ofera asistenta unui numar de 6 cupluri mama-copil. Scopul acestui serviciu este formarea, mentinerea si intarirea legaturilor familiale, dar si responsabilizarea parintilor cu privire la cresterea si ingrijirea propriilor copii.

In vederea realizarii acestui scop, in cadrul Centrului Maternal Slobozia se deruleaza urmatorele activitati:

Gazduirea si asistenta cuplului mama-copil;

Activitati de consiliere si educatie parentala;

Formarea de deprinderi necesare ingrijirii adecvate a copilului;

Oferirea de asistenta medicala profilactica si curativa copiilor gazduiti, in vederea unei bune dezvoltari fizice si psihologice;

Activitatii de pregatire a parasirii institutiei de catre cuplul mama-copil prin asigurarea integrarii socio-profesionale a mamei;

Pentru a asigura aceste servicii centrul maternal dispune de urmatoarele categorii de personal: 1 sef centru, 1 asistent medical si 1 asistent social.

 

Localizarea:

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 7,

mun. Slobozia, jud. Ialomita

 

Persoana de contact:

Popescu Liliana – sef serviciu

0243/214581

 

 

6. Centrul de Plasament nr. 2

Slobozia

 

 Centrul de Plasament nr.2 Slobozia este un serviciu de tip rezidential care asigura gazduire si asistenta unui numar de 30 de copii cu dizabilitati neuro-psihomotorii medii si severe, cu varste cuprinse intre 7-18 ani. Misiunea acestui serviciu este asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

 In vederea realizarii acestei misiuni la nivelul Centrului de Plasament nr.2 Slobozia se desfasoara urmatoarele activitati:

Oferirea de gazduire si ingrijire;

Activitati de educatie non-formala si informala;

Asigurarea de sprijin emotional si consiliere;

Oferirea de asistenta medicala profilactica si curativa;

Formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ;

Asigurarea accesului la servicii de recuperare/reabilitare a beneficiarilor centrului;

Activitati recreative si de petrecere a timpului liber;

Activitati de pregatire a reintegrarii sau integrarii familiale;

   Personalul care asigura aceste servicii este reprezentat de : 1 sef centru, 2 asistenti sociali, 3 educatori specializati, 5 asistenti medicali, 1 infirmiera, 6 ingrijitori, 2 spalatorese si personal administrativ. 

 Localizarea:

B-dul Chimiei, nr. 13,

mun. Slobozia, jud.Ialomita

Persoana de contact:

Costache Steluta – sef centru

0243/231859

 

7. Centrul de Plasament nr. 3 Slobozia

 

Centrul de Plasament nr.3 Slobozia este un serviciu de tip rezidential care asigura gazduire si asistenta unui numar de 48 de copii  cu varste cuprinse intre 7-18 ani. Misiunea acestui serviciu este asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

In vederea realizarii acestei misiuni la nivelul Centrului de Plasament nr.3 Slobozia se desfasoara urmatoarele activitati:

Oferirea de gazduire si ingrijire;

Activitati de dezvoltare a deprinderilor de autoservire  necesare dezvoltarii autonomiei personale ;

Activitati de socializare si integrare in comunitate ;

Activitati de pregatire a temelor si activitati educative ;

Activitati recreative si de petrecere a timpului liber

Asigurarea de sprijin emotional si consiliere;

Oferirea de asistenta medicala profilactica si curativa;

Activitati de pregatire a reintegrarii sau integrarii familiale;

Schema de personal a centrului este formata din: 1 sef centru, 2 asistenti sociali, 5 invatatori–educatori, 2 educatori specializati, 1 instructor-animator, 5 asistenti medicali, 1 infirmiera, 3 ingrijitori, 3 supraveghetori de noapte, 1 spalatoreasa si personal administrativ. 

Localizarea:

Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, mun. Slobozia, jud.Ialomita, cladirea DGASPC, etajul 2.

 

Persoana de contact:

Necula Ovidiu – sef centru

0243/233100


8.      Centrul de Plasament nr.6 Slobozia Noua 

 Centrul de Plasament nr.6 Slobozia este un serviciu de tip rezidential care asigura gazduire si asistenta unui numar de 40 de copii cu dizabilitati neuro-psihice severe/medii/usoare, cu varste cuprinse intre 5-18 ani. Misiunea acestui serviciu este asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinata, la gazduire, ingrijire, educatie si pregatire in vederea reintegrarii sau integrarii familiale si socio-profesionale.

 

           In vederea realizarii acestei misiuni la nivelul Centrului de Plasament nr.6 Slobozia se desfasoara urmatoarele activitati:

§        Oferirea de gazduire si ingrijire;

§        Activitati de educatie non-formala si informala;

§        Asigurarea de sprijin emotional si consiliere;

§        Oferirea de asistenta medicala profilactica si curativa;

§        Formarea si dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ;

§        Asigurarea accesului la servicii de recuperare/reabilitare a beneficiarilor centrului;

§        Activitati recreative si de petrecere a timpului liber;

§        Activitati de pregatire a reintegrarii sau integrarii familiale;

 

           Personalul care asigura aceste servicii este reprezentat de : 1 sef centru, 3 educatori specializati, 5 asistenti medicali, 8 infirmiere, 4 ingrijitori, 2 supraveghetori de noapte, 1 spalatoreasa si personal administrativ. 

 

Localizarea:

Str. George Cosbuc, nr. 29, mun. Slobozia, jud.Ialomita

 

Persoana de contact:

Iliuta Valentina – sef centru

0243/213864

 

 


Declaratii de avere/interese ale functionarilor publici din cadrul DGASPC Ialomita

Declaratie de avere Marcu Paul

Declaratie de interese Marcu Paul

Declaratie de avere Buda Lucretia

Declaratie de interese Buda Lucretia

 

 

categoria articolului 

instituții subordonate