Ședință ordinară a CJ Ialomița în 7 februarie 2014

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 07.02.2014, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri :

a) privind modificarea anexei nr. 2 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 31 din 29.05.2013 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

 

b) privind modificarea anexei nr. 1b la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice  din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa  şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

 

c) privind modificarea anexelor nr. 1a și 1b la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi  Centrului de Asistenţă  Medico-Socială Fierbinţi-Târg;

 

d) privind înființarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice Slobozia;

 

e) privind închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia, restructurarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia și înființarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia;

 

f) privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 42/06.07.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta;

 

g) privind modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.79/14.12.2012 privind ”Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019”, cu modificările și completările ulterioare;

 

h) privind constituirea și recunoașterea drepturilor de superficie, uz și servitute asupra unui teren proprietate privată a județului Ialomița în favoarea SC Enel Distribuție Dobrogea SA;

 

i) privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;

 

j) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2014;

 

k) privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2014;

 

l) privind aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 

II. Diverse

- aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 28.01.2014.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

categoria articolului 

Comunicate, 2014, transparență decizională