Sedinta ordinara in data de 27.05.2016, ora 11,00

Comunicate, transparență decizională, 2016

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27.05.2016, ora 11,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 21.04.2016;

Proces verbal sedinta 21 aprilie 2016

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Urloiu Zenica;

Proiect hotărâre demisie Urloiu Zenica

 b) privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Consiliul Județean Ialomița

Rapoarte_comisii_pr_hot_organigrama_stat_functii_cji.pdf

 c) privind rectificarea și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 36 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare rectificare organigrama CJCPCT Ialomita

Rapoarte comisii pr hot rectificarea si modificare organigrama Cjcpct.pdf

d) privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect de hotarare modificare organigrama MJI

 Rapoarte_comisii_pr_hot_rectificare_organigrama_Mji.pdf

 e) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect de hotarare aprobare organigrama si stat functii Centrul Cultural

Rapoarte_comisii_pr_hot_aprobare_organigram_stat_functii_Centrul_Cultural.pdf

f) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

Proiect hotarare rectificare buget CJI

Rapoarte_comisii_pr._hot_rectificare_buget_Cji.pdf

g) privind  aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”; 

Proiect de hotarare raport anual calitate aer

Rapoarte_comisii_aprobare_raport_calitate_aer.pdf

 h) privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’,  cu modificările şi completările ulterioare;

Proiect hotarare modificare program transport

Rapoarte_comisii_modificare_program_transport.pdf

 i) privind  aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier   S.C. MIHADI S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele  Ion Roată  – Urziceni, Coşereni (str. Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str. Unirii nr. 29 şi 80)  – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str. Panduri nr 57);

Proiect hotarare eliberare licente SC Mihadi

Rapoarte_comisii_pr_hot_licenta_Mihadi_srl.pdf

 j) privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și Giurgeni;

Proiect de hotarare aprobare inchiriere terenuri

Rapoarte_comisii_pr._hot_inchiriere_terenuri.pdf

  k) privind revocarea dreptului de administrare al Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spaţii proprietatea publică a judeţului Ialomiţa şi darea acestora în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

Proiect de hotarare drept de administrare spatii CJRAE

Rapoarte_comisii_pr._hot_revocare_spatii_catre_Cjrae.pdf

 l) privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa, cu modificările ulterioare;

Proiect hotarare modificare consum carburant

Rapoarte_comisii_pr_hot._modificare_carburant.pdf

m) privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotărâre modificare ROF CJI

Rapoarte_pr._hot._modificare_si_completare_rof_Cji.pdf

n) privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”.

Proiect de hotărâre aprobare Monografie economico- militara a judetului Ialomita

Rapoarte_pr._hot_monografie_economica_militara.pdf

         

  III. Diverse

 Suplimentare ordine de zi cu :

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, 2016

Rapoarte Comisii

 

 Şedinţa este publică.

 

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU