Situatii financiare 2018 - trim. IV

Bilant contabil 31.12.2018

Contul de rezultat patrimonial

Situatie fluxuri de trezorerie 0331

Situatie fluxuri de trezorerie 0431

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte cheltuieli finanțare postaderare

Venituri cheltuieli si excedente ale bugetelor locale 

Situatia platilor efectuate la titlul 56

Plati restatante 31.12.2018

Situatie actiuni parti sociale detinute direct / indirect de UAT-uri la operatori economici

Situatia modificarilor in structura activelor nete 

Situatia activelor fixe amortizabile

Situatia activelor fixe neamortizabile

Situatia activelor si datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locala

Informații privind solduri conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din contul de rezultat patrimonial

Buget local - cont de execuție- venituri 31.12.2018

Buget local -cont de execuție - cheltuieli -31.12.2018

Buget local - detalierea cheltuielilor -31.12.2018

Buget fonduri externe nerambursabile - cont de execuție- cheltuieli

Buget fonduri externe nerambursabile - detaliere cheltuieli

Buget activitati finantate integral din venituri proprii - cont de executie - venituri

Buget activitati finantate integral din venituri proprii - cont de executie - cheltuieli 31.12.2018

Buget activitati finantate integral din venituri proprii - detalierea cheltuielilor

Buget institutii finatate integral din venituri proprii cont de executie - venituri -31.12.2018

Buget instituții financiare integral din venituri proprii - cont de executie - cheltuieli -31.12.2018

Buget institutii finantate integrat din venituri proprii - detalierea cheltuielilor 

Buget institutii finanțate din venituri proprii si subvenții - cont de execuție - venituri 31.12.2018

Buget institutii finanțate din venituri proprii si subvenții - cont de execuție - cheltuieli 31.12.2018

Buget instituții finanțate din venituri proprii si subvenții - detalierea cheltuielilor 31.12.2018

Raport performanta 31.12.2018

categoria articolului 

situații financiare