Strategii

 

Fonduri structurale II

 

S T R A T E G I A

privind protecţia împotriva hazardurilor şi managementul riscului

 

S T R A T E G I A

DE MODERNIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE

AFERENTĂ CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

2005 - 2007

 

 

PLAN DE ACŢIUNE

pentru realizarea Strategiei de reformă în activitatea

Consiliului Judeţean Ialomiţa în anii 2005 - 2007

 

 

PLAN DE ACŢIUNE

pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei de comunicare

şi informare pe teme europene pentru anul 2006

categoria articolului 

informații de interes public