Hotărâri adoptate în ședința Consiliului Judetean Ialomița din 17.11.2016

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 17.11.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
70

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 8/15.07.2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

Anexa
71

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa
72

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016

Anexa
73

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 20.10.2016

 
74

HOTĂRÂRE

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 27.05.2016 privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive  din domeniul privat al Județului Ialomița, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiței și  Giurgeni

 
75

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița

 
76

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița și aprobarea mandatului acestora

 
77

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită

Anexa 1- Master Plan

Anexa 2

categorie 

ședințe Consiliu, 2016