Hotărâri adoptate în ședința extraordinara a Consiliului Județean Ialomița din 23.11.2016

 

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 23.11.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
78

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii

„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”

Anexa 1   

Anexa 2                         

79

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”

Anexa 1

Anexa 2

80

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”

Anexa 1

Anexa 2

81

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării Proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1 - ”Conservarea, protejarea, promovarea  și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1 

Anexa 2

82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”,

Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect
 

Anexa 1 

Anexa 2

83

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, 

Axa prioritară 5, Prioritatea 5.1- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, din cadrul Programului Operațional Regional  2014-2020 și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1 

Anexa 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016