Hotărâri adoptate în ședința ordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 15.12.2016

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 15.12.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
84

Hotarare

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa
85

Hotarare

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016

Anexa
86

Hotarare

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2016

Anexa
87

Hotarare

privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2016

Anexa
88

Hotarare

privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2017

Anexa
89

Hotarare

privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2017

 
90

Hotarare

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017

 
91

Hotarare

privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2017

 
92

Hotarare

privind  aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

Anexa
93

Hotarare

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/07.02.2014 privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia

Anexa
94

Hotarare

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.102/28.12.2005 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice  ,,ing. Vadim Rusu”, comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa

Anexa
95

Hotarare

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.08.2007 privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţi  şi înfiinţarea  Centrului pentru persoane vârstnice Fierbinţi

Anexa
96

Hotarare

privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui spațiu în suprafață de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița

Anexa
97

Hotarare

privind aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița

Anexa
98

Hotarare

privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni

Anexa
99

Hotarare

privind aprobarea arendării unei suprafețe de 43,8150 ha,  teren cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Giurgeni

Anexa

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016