Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 28.05.2015

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.05.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
34

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1a, 1b, 3a, 3b și 4b la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții al instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare

35

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

36

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al județului Ialomița și a situațiilor financiare pe anul 2014
 

37

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul I, anul 2015

38

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

39

HOTĂRÂRE

privind validarea Dispoziţiilor nr. 89 din 07.04.2015 şi nr. 107 din 12.05.2015, precum şi rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015

-
40

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”

41

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița

42

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2014

43

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora în vederea organizării şi desfăşurării evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Muzeului Agriculturii Slobozia aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa

-
44

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia

45

HOTĂRÂRE

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru lunile martie şi aprilie 2015

46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

-
47

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Reţeaua judeţeană VIP-Voluntariat-Iniţiative-Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014

-
48

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu unor operatori de transport rutier din judeţul Ialomiţa, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale

49

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Muzeului Agriculturii Slobozia la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

50

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni

51

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012, cu modificările ulterioare

-
52

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa

-

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015