Ședința CJI din 20.10.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 20.10.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 20 octombrie 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
69 H O T Ă R Â R E privind modificarea anexelor nr. 3b, 5a, 5b şi 7b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15 din 22.03.2011 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de interes judeţean, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare Anexa
70 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului judeţului Ialomiţa de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului Anexa
71 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Ialomiţa cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie, în vederea realizării în comun a acţiunilor de prevenire şi combatere a corupţiei Anexa
72 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Ialomiţa cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa în vederea realizării proiectului „Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în capacitatea autorităţilor abilitate de prevenire şi combatere a criminalităţii în mediul rural” Anexa
73 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2011 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2  Anexa nr. 3
74 H O T Ă R Â R E privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa  
75 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.