Ședința ordinara-15.07.2016

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 15.07.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii                                                                                      Anexe                   
7    

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Stelică

                                                                                                                                                                                                                                         

8

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

9

HOTĂRÂRE 

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 29 din 23.03.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Anexa
10

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2016

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

11

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa
12

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016

Anexa
13

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului Județean de Urgență  Slobozia

Anexa
14

H O T Ă R Â R E 

privind numirea domnului Obrejan Cristian în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

 
15

H O T Ă R Â R E 

privind numirea domnului Vlad Florin în funcția de manager al Muzeului Județean  Ialomiţa

Disp. 105 din 10.06.2018
16

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 117 din 17.12.2015 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016

 
17

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 28.05.2015 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Reţeaua  judeţeană VIP-Voluntariat-Iniţiative-Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014

 
18

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 121 din 17.12.2015, privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea sa, cu modificările si completările ulterioare

Anexa
19

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor de panificaţie pentru elevii din  învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2016 – 2017

 

Anexa 

 Formulare

20

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2016-2017

 

Anexa 

Formulare

21

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 20.12.2013 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa

cu municipiul Slobozia în vederea constituirii „S.C. SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.”

 
22

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările și completările ulterioare

 
23

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016