Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa - 16.11.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 16.11.2012

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
69

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,  pe anul 2012

Anexa
70

H O T Ă R Â R E

privind iniţierea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

71

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea activităţilor în care va fi implicat Consiliul Judeţean Ialomiţa în managementul şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie  în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă  şi a primului ajutor calificat, în Regiunea Sud Muntenia - etapa a II-a”  şi a cheltuielilor judeţului Ialomiţa  legate de Proiect

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

72

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 24.06.2010 privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru implementarea Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”,

cu modificările şi completările ulterioare

 
73

H O T Ă R Â R E

privind completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.26/28.03.2005 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică

a judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare

 
74

H O T Ă R Â R E

privind constituirea şi recunoaşterea unor drepturi de superficie, uz şi servitute asupra unor terenuri proprietate privată

a judeţului Ialomiţa în favoarea

S.C. Ialomiţa Power S.R.L.

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

75

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării  bugetului general

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012

Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2012