Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.06.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.06.2012

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
38 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiţi, ai obiectivului de investiţii „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală Anexa
39 H O T Ă R Â R E privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.39/06.07.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, precum şi a cheltuielilor legate de acesta Anexa
40 H O T Ă R Â R E privind numirea directorului executiv al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa  
41 H O T Ă R Â R E privind numirea directorului executiv adjunct al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa  
42 H O T Ă R Â R E privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15/28.03.2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa Anexa

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2012