Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 24.08.2017, ora 14.00

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 24.08.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 31.07.2017.

Proces_verbal_sedinta_ordinara_CJ_Ialomita_din_31.07.2017.pdf

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

Proiect de hotărâre nr. 1.pdf

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”;

 Proiect de hotărâre  nr. 2.pdf

Rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”;

Proiect de hotărâre nr. 3.pdf

Rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului  ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2;

Proiect de hotărâre nr. 4.pdf

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;

Proiect de hotărâre nr. 5.pdf

Rapoarte comisii

 6. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție DJ 102 H – Cocora – limită județ Buzău”;

Proiect de hotărâre nr. 6.pdf

Rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

Proiect de hotărâre nr. 7.pdf

Rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre  privind actualizarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”;

Proiect de hotărâre nr. 8

Rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

Proiect de hotărâre nr. 9

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiect de hotărâre nr. 10.pdf

Rapoarte comisii

Se suplimentează ordinea de zi a şedinţei cu următoarele proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre nr.11 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect;

Proiect de hotărâre nr. 11

 Rapoarte comisii

Proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect de hotărâre nr. 12

Rapoarte comisii

 

Proiect de hotărâre nr.13 

Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora–limită județ Buzău”

 

III. Diverse

       Şedinţa este publică.

                                                                                                    PREŞEDINTE,

                                                                                                        Victor MORARU