Comunicat - ședință ordinară în 5.12.2013

Comunicate, transparență decizională, 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 05.12.2013, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Expunerea de motive

Raportul Directiei Buget-Finante

Raportul Comisiei Juridice

Raportul Comisiei pentru Muncă

 

b) privind validarea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 134 din 30.10.2013, nr.136 din 04.11.2013 si nr. 144 din 19.11.2013 de majorare a bugetului propriu al judetului Ialomita şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

Anexa

Expunerea de motive

Raport comun al Direcției Buget-Finanțe și Direcției Investiții și Servicii Publice

Raportul Comisiei Economice

Raportul Comisiei Juridice

Raportul Comisiei pentru Muncă

Raportul Comisiei pentru Invatamant

Raportul Comisiei pentru Urbanism

 

c) privind validarea dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 139 din 11.11.2013 de majorare a bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia, pe anul 2013 şi aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2013;

Expunere de motive

Raportul Directiei Buget-Finante

Raportul Comisiei Economice

Raportul Comisiei pentru Urbanism

Raportul Comisiei pentru Muncă

 

d) privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii Guvernului privind trecerea imobilului ”Palat Administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa din administrarea Instituţie Prefectului - Judeţul Ialomiţa în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Anexa

Expunerea de motive

Raportul Direcției Achiziții și Patrimoniu

Raportul Comisiei Juridice

Raportul Comisiei pentru Urbanism

 Raportul Comisiei Economice

 

e) privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, cu valabilitate până la 31.12.2013, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.17 din 31.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Anexa

Expunere de motive

Raportul Direcției Investiții și Servicii Publice

Referatul Direcției Investiții și Servicii Publice

Avizul ARR

Raportul Comisiei pentru Urbanism

Raportul Comisiei Juridice

 

f) privind aprobarea eliberării unor licenţe de traseu operatorului de transport rutier S.C. AUTO TTT S.R.L. Slobozia în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

Expunere de motive

Referatul Direcției Investiții și Servicii Publice - Traseu 1

Raportul Direcției Investiții și Servicii Publice - Traseu 1

Referatul Direcției Investiții și Servicii Publice - Traseu 2

Raportul Comisiei pentru Urbanism

 

g) privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

Expunere de motive

Raportul Secretarului

Raportul Comisiei Economice

Raportul Comisiei pentru Muncă

 

h) privind completare Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93/23.12.2010 privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Slobozia a unor imobile din Centrul de Plasament nr. 5 Slobozia proprietatea publică a judeţului Ialomiţa;

Expunere de motive

Adresa Primaria Municipiului Slobozia

Raportul Comisiei Juridice

Raportul Comisiei pentru Muncă

 

i) privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

Expunere de motive

Adresa CJRAE

Raportul Comisiei pentru Invatamant

 

j) privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

Expunere de motive

Adresa CJRAE

Raportul Comisiei pentru Invatamant

Raportul Comisiei Economice

 

k) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 44 din 30.08.2007 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 213 km 0+000 – 7 +900”.

Expunere de motive

Raportul Direcției Investiții și Servicii Publice

Raportul Comisiei pentru Urbanism

Raportul Comisiei Juridice

 

 

II. Diverse

- aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 16.09.2013;

- aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25.10.2013

 

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ