Convocare ședință ordinară în data de 27.03.2019, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în ședință ordinară în data de 27.03.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 28.02.2019.

Proces verbal ședința din data de 28.02.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 

rapoarte comisii specialitate

2. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare drum județean DJ201

rapoarte comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) - Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 45+500”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ” Modernizare drum județean DJ201

rapoarte comisii de specialitate

4. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia

rapoarte comisii de specialitate

5. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită Județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – Țăndărei – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești, cuprins între km 85 + 047 – km 87 + 454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Comunei Movila;

proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212 Limită Județ Brăila

rapoarte comisii de specialitate

6. proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21315 a terenului intravilan situat pe raza comunei Giurgeni, proprietate privată a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21315 a terenului intravilan situat pe raza comunei Giuregeni

rapoarte comisii de specialitate

7. proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidența a Persoanelor Ialomița

rapoarte comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița.

proiect de hotărâre privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al Direcției Județene de Evidența a Persoanelor Ialomița

rapoarte comisii de specialitate

 

 

 Ședința este publică.

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU