Proiecte de hotărâre pentru ședinţa ordinară a C.J. Ialomiţa din 03.04.2013

29.03.2013

Proiecte de hotărâre propuse pentru ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 03.04.2013

 

a) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţii "Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – etapa a II - a" ;

 

b) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică cu privire la contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii lei;

 

c) privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2012;

 

d) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/30.01.2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2013;

 

e) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2013;

 

f) privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa;

 

g) privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

 

h) privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2013;

 

i) privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/07.09.2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

categoria articolului 

transparență decizională, 2013