Şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita din data de 16.02.2017, ora 14,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 16.02.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19.01.2017.

Proces verbal sedinta 19.01.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gore Mihai;

proiect hotararea incetare mandat Gore Mihai

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Condruţ Ileana;

proiect hotarare validare mandat Condruţ Ileana

3.proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate;

proiect hotarare modificare HCJI nr. 6 - comisii de specialitate ale CJI

Rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.1/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești - Cocora, km 0+000-km 12+800”;

pr hotarare modifica HCJI nr. 1 - SF DJ 203 E

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.2/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 A, Mărculești-Bucu, Km 32+050-Km 37+230”;

proiect hotarare modificare HCJI nr. 2 SF DJ 213A

Rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.5/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;

proiect de hotarare HCJI nr. 5 - SF DJ203 F

Rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/22.09.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)” ;

proiect hotarare modificare HCJI nr. 34 - DALI modernizare DJ 302

Rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”

proiect hotarare modificare HCJI nr. 35 - SF DJ 201 tronson I

Rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/22.09.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – Km 6+970”;

proiect hotarare modificare HCJI nr. 37 DALI DJ 211

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”;

proiect hotarare modificare HCJI nr. 53 DALI DJ 201

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 54/20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”;

proiect hotarare modif HCJI nr. 54 DALI DJ 102 H

Rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

proiect hotarare modif HCJI nr. 78 - DALI revizuit Biserica de Lemn

Rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  la obiectivul de investiţii „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

proiect hotarare modificare HCJI nr. 79 - DALI revizuit Orasul de Floci

Rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 80/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”;

proiect hotarare modifcare HCJI nr. 80 - DALI Conacul Bolomey

Rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

proiect modificare HCJI nr. 6 - DALI DJ 101- Pod peste raul Prahova

Rapoarte comisii

16. proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ialomița;

proiect hotarare constatare desfiintare Camera Agricola judeţeana Ialomita

Rapoarte comisii

17. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni, Gura Ialomiței și Vlădeni;

proiect hotarare inchiriere terenuri agricole Giurgeni Gura Ialomitei Vladeni

Rapoarte comisii

18. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Vlădeni;

proiect hotarare arendare terenuri agricole

Rapoarte comisii

19. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița în dosarul nr. 1107/98/2016;

proiect hotarare achizitionare servicii juridice dosar 1107

Rapoarte comisii

20. proiect de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2017/2018

proiect hotarare organizare retea scolara 2017-2018

Rapoarte comisii

21.proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publică a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  în proprietatea publică a județului Ialomița și în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect hotarare solicitare gurvern imobil Alexeni

Rapoarte comisii

22. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

proiect hot reprezentant comisie orientare scolara la CJRAE

Rapoarte comisii

23. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.97/15.12.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Judeţul Ialomiţa.

proiect hot modificare si completare HCJI nr. 97

Rapoarte comisii

 

III. Diverse

            Raport privind gestionarea patrimoniului judeţului Ialomiţa, pe anul 2016.

 

NOTA:

Se suplimentează ordinea de zi a şedinţei cu următoarele proiecte de hotărâre:

- proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a doamnei Barcari Rodica Luminiţa;

proiect de hotărâre privind încetare mandat Barcari Luminita

- proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 1a la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 60/20.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa.

proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 1a la HCJI nr. 60/20.10.2016 - Plan ocupare funcţii

Rapoarte comisii

 

 

 

             Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU

 

 

categoria articolului 

transparență decizională, Comunicate