Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 18.01.2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 18.01.2012

PROCES VERBALîncheiat azi, 18 ianuarie 2012, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
1 H O T Ă R Â R E privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa  
2 H O T Ă R Â R E privind aprobarea realizării Proiectului „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei” - modulul 1 “Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa 1 - 0,5 MW” Anexa
3 H O T Ă R Â R E privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012 Anexa

categoria articolului 

ședințe Consiliu, 2012