Şedinţă ordinară în data de 15.12.2016, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 15.12.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 17.11.2016;

Proces–verbal al şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 17.11.2016;

b) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23.11.2016.

Proces–verbal şedinţa extraordinara a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23.11.2016

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2016;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul IV (preliminat), anul 2016

Rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2016;

proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ

Rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2017;

proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2017

Rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstince

Rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute  

Rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2017;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte, pentru anul 2017

Rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea DGASPC Ialomiţa

Rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/07.02.2014 privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 11/07.02.2014 privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstince Slobozia

Rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.102/28.12.2005 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice  ,,ing. Vadim Rusu”, comuna Balaciu, judeţul Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.102/28.12.2005 privind reorganizarea Căminului pentru Presoane Varstince ing. Vadim Rusu

Rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.08.2007 privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţi  şi înfiinţarea  Centrului pentru persoane vârstnice Fierbinţi;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/30.08.2007 privind închiderea Centrului de Plasament nr. 8 Fierbinţ şi infiinţare Centrul pentru persoane varstince Fierbinţi

Rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui spațiu în suprafață de 17,66 mp situat la etajul 1 al imobilului din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, a unui spațiu în suprafață de 17,66 mp 

Rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Județul Ialomița

Rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni;

proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa,

Rapoarte comisii

16. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unei suprafețe de 43,8150 ha,  teren cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Giurgeni.

proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unei suprafețe de 43,8150 ha, teren cu destinație agricolă, proprietatea privata a judeţului Ialomiţa

Rapoarte comisii

III. Diverse

           Şedinţa este publică.

 

 PREŞEDINTE,
Victor MORARU