Anunt din 17.09.2012 privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole

Published by Anonim (neverificat) on Lun, 17/09/2012 - 11:47

 

PROIECT

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Gura Ialomiţei

Anexa nr. 1               Anexa nr. 2              Anexa nr. 3

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu

REFERAT

privind intenţia de concesionare a unui teren neproductiv de pe teritoriul administrativ

al comunei Gura Ialomitei

 

 

termeni_referinta 

licitații