Hotărâri adoptate în ședința Consiliului Judetean Ialomița din 22.09.2016

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 22.09.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
34

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101  (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700) localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”

Anexa
35

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201: tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”

Anexa
36

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 306, limită județ Călărași Km 32+950  - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți - Km 63+650 - intersecția DJ 102 H și de la Km 66+225 - Reviga - Cocora Km 58+775 și DJ 203 E – limită județ Buzău – Cocora Km 14+075 - 21+325”

Anexa
37

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – Km 6+970”

Anexa
38

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenţei  Comisiei Tehnice  de Amenajare  a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

Anexa 1

Anexa 2

39

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. ŞTEFĂNESCU COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr

 
40

HOTĂRÂRE

hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia  în dosarul  nr. 1487/98/2016

 
41

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social cu cazare ”Centrul de Recuperare și  Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți - Movila”

Anexa
42

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”

Anexa
43

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  funcţionare a Serviciului social cu cazare ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia”

Anexa
44

HOTĂRÂRE

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Slobozia pentru trecerea din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița a bunurilor imobile în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia

Anexa
45

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

Anexa
46

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri proprietatea publică a județului Ialomița, și darea acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia

Anexa
47

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa
48

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61/30.09.2010  privind aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont  2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”

Anexa 1

                Anexa 2                     
 

49

HOTĂRÂRE

privind completarea  hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.08.2016 de desemnare a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2016 – 2017

 
50

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa

 
51

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa

 
52

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director la Centrul Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Liceul Tehnologic Special  ”Ion Teodorescu” Slobozia și în Comisiile de contestații 

Anexa 1

Anexa 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016