Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Județean Ialomița din 16.10.2018

Anexa 2 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 16.10.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii

Anexe     

111

Hotarare 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa 
112

Hotărâre

privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza  Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”

Anexa 1

Anexa 2

113

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2 

114

Hotărâre 

privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I), revizuită, și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”

Anexa
115

Hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2 

116

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), revizuită, şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”

Anexa 1

Anexa 2

117

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1 

Anexa 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018