Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 25.09.2015

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 25.09.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
77

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei,

statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa
78

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexelor nr. 1b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013,  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa 1

Anexa 2

79

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Agriculturii Slobozia

Anexa
80

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

Anexa
81

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 2015

Anexa
82

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2015

Anexa
83

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO

”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare

 
84

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Ialomiţa şi Judeţul Călăraşi în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 402 tronson     DN 4 – Curcani – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa, km 0+000 –km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuţa - limită Judeţ Ialomiţa,  km 0+000 - km 15+365” şi ”Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 - km 37+545 ) localităţile Drăgoeşti  – Roşiori – Moviliţa - Dridu, DJ 101 (km 52+100 - 37+600) localităţileDridu-Fierbinţi Târg – limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52+100 –km 59+700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53+700-61+420) limită Judeţ Călăraşi – Sineşti (DN2) şi DN 2 – limită judeţ Ilfov (km 61+860 - km 63+420)” prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020

Anexa
85

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Ialomiţa şi Judeţul Călăraşi în vederea promovării proiectelor ”Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 306 tronson Cuza - Vodă (DN3) – Socoalele - limită judeţ Ialomiţa km 0+000 –km 63+000” şi „ Modernizare drum judeţean DJ 306 limită judeţ Călăraşi Km 32+950 – Albeşti  – Andrăşeşti - Gheorghe Doja - Crunţi km 63+650 - intersecţia DJ 102 H  şi de la km 66+225 - la Reviga - Cocora km 58+775 şi DJ 203E - limită judeţ Buzău – Cocora  km 14+075 - 21+325” prin P.O.R. 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiţii 6.1 - SUERD

Anexa
86

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

Anexa
87

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu Asociaţia Socio - Culturală „Matei Basarab” Slobozia

Anexa
88

H O T Ă R Â R E

privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 30 mp, proprietate publică a judeţului Ialomiţa, către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A

 
89

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia,

pentru anul şcolar 2015 – 2016

 
90

H O T Ă R Â R E

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa,

pentru anul şcolar 2015 – 2016

 
91

H O T Ă R Â R E

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia,

judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2015 – 2016

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015