Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 28.03.2014

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.03.2014

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
25

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.70/25.10.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița şi Camera Agricolă Județeană Ialomița

Anexa

26

H O T Ă R Â R E

privind adoptarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului Ialomița

Anexa
27

H O T Ă R Â R E

 privind rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2014

Anexa
28

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului împrumutului intern al județului Ialomița, pe anul 2014

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

29

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2014

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

Anexa nr.5

30

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cuantumului cotizațiilor şi contribuțiilor Județului Ialomița şi Consiliului Județean Ialomița la unele organisme interne, pe anul 2014

-
31

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea persoanei care să efectueze înregistrarea şi raportarea datoriei publice a Consiliului Județean

-

32

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole, proprietatea privată a județului Ialomița, situate în extravilanul comunei Giurgeni

Anexa nr.1

Anexa nr.2

33

H O T Ă R Â R E

privind completarea  Hotărârii  Consiliului Județean Ialomița nr. 94/20.12.2013 privind reglementarea funcționării serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, în județul Ialomița, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019

Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014