Şedinţa ordinară 27.05.2016

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 27.05.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii

Anexe

51

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Urloiu Zenica

 
52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa     


    Anexa 1                        Anexa 2                        

     

53

HOTĂRÂRE

privind rectificarea și modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 36 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa
54

HOTĂRÂRE

privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 37 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean Ialomiţa,
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa
55

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

56

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa
57

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016

Anexa
58

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”

Anexa
59

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea

„Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa
60

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni(str.Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120)– Urziceni

(Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni(str. Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni(Parc Teohari, Catedrală –str Panduri nr 57)

 
61

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive din domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Gura Ialomiţei și Giurgeni

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

62

HOTĂRÂRE

privind revocarea dreptului de administrare al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spații proprietatea publică a județului Ialomița și darea acestora în administrarea

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița

Anexa
63

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 121 din 17.12.2015 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa, cu modificările ulterioare

 
64

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

 
65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016