Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa - 12.10.2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 12 octombrie 2012

-

Nr.
hotărâre

Hotărâri adoptate

Anexe
54

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului  Mitrică Ion

 
55

H O T Ă R Â R E

privind completarea Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi a Consiliului Judeţean Ialomiţa

 
56

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20/28.03.2005 privind reorganizarea Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ialomiţa şi stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru membrii acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

 
57

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 39/06.07.2010

privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în municipiul Urziceni” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul

de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală, precum şi a cheltuielilor legate de acesta

Anexa

58

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/28.08.2012 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare şi  execuţie lucrări la obiectivul „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”- modulul 1 “Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa 1 – 0,5 MW”

Anexa

59

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Gura Ialomiţei

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

60

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul III, anul 2012

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

61

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 10.09.2012 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012

Anexa

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

62

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012

Anexa

63

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

64

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea anexei nr. 1b la  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 17/28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa,

pentru anul 2012

 
65

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor

în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit  elevilor din clasele pregătitoare şi din clasele I – VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat,

în anul şcolar 2012 - 2013

Anexa
66

H O T Ă R Â R E

privind completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36/28.08.2012 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare,pe anul 2012

 
67

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.83 din 30.11.2011 privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea  Fundaţiei ,,New Life “ Slobozia, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi

 
68

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2012

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.