Comunicat convocare şedinţă ordinară a Consiliului Judetean Ialomita în data de 18.05.2017, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 18.05.2017, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 27.04.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

 

 1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea acţiunii ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul  școlar 2016 - 2017”;

proiect de hotărâre privind aprobarea acţiunii ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016-2017

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport  rutier S.C. Alcoprod Service S.A.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale

proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport rutier S.C. Alcoprod Service SA 

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în dosarul nr. 635/98/2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în dosar nr. 635/98/2017

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două terenuri situate în comuna Balaciu, strada Petre Balaciu, nr. 2, proprietate publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a două terenuri situate în comuna Balaciu, strada Petre Balaciu, nr. 2

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu unele unități administrativ-teritoriale din județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice a Județului Ialomița pentru perioada 2016-2020”;

proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice a Județului Ialomița pentru perioada 2016-2020

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice cladire Centrul Cultural

rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeului Județean Ialomița”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a sediului Muzeul Județean Ialomița

rapoarte comisii

12. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire Școală și Clădire Sală de sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia)”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP 5  

rapoarte comisii

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice pentru Cladire Comandament Pavilion A 

rapoarte comisii

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr. 3 

rapoarte comisii

15. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr.3 Slobozia, judeţul Ialomiţa şi cantina aferentă”;

proiect aprobare D.A.L.I. si indicatori Cerestere eficienta energetică Centrul de plasament nr. 3 Slobozia si cantina aferenta

rapoarte comisii

16. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judeţul Ialomiţa”;

proiect de hotărâre privind aprobarea (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori Complex servicii sociale Slobozia

rapoarte comisii

17. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii pentru Protecţia Copilului Urziceni, judeţul Ialomiţa şi cantina aferentă”.

proiect de hotărâre privind aprobarea (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori pentru Cresterea eficientei energetice al cladirii Complexului de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni

rapoarte comisii

III. Diverse

           Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Victor MORARU