Ședință ordinară în 28 mai 2015

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.05.2015, ora 14,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 31 martie 2015.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

a)  privind modificarea anexelor nr. 1a, 1b, 3a, 3b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;
b)  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;
c)  privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2014;
d)  privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul I, anul 2015;
e)  privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;
f)  privind validarea Dispoziţiilor nr. 89 din 07.04.2015 şi nr. 107 din 12.05.2015, precum şi rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2015;
g)  privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”;
h)  privind transmiterea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații situate în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” proprietate publică a județului Ialomița;
i)  privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2014;
j)  privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora în vederea organizării şi desfăşurării evaluării finale, pentru perioada 2011-2015, a managementului Muzeului Agriculturii Slobozia aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa ;
k)  privind aprobarea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia ;
l)  privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru lunile martie şi aprilie 2015 ;
m)  privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare ;
n)  privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului „Reţeaua judeţeană VIP – Voluntariat – Iniţiative - Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, Apelul „COERENT”, finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 ;
o)  privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu unor operatori de transport rutier din judeţul Ialomiţa, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale ;
p)  privind aprobarea participării Muzeului Agriculturii Slobozia la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”;
r)  privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni ;
s)  privind actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012, cu modificările ulterioare ;
ş)  privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa;
t)  privind soluţionarea cererii din 22.04.2015 a Ministerului Public – Direcţia Naţională Anticorupţie formulată în dosarul nr.799/P/2014 .

 

Şedinţa este publică.

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU