Ședință ordinară în 31 martie 2015

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.03.2015, ora 14,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I.

a) aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 10 februarie 2015;

 

b) aprobarea Procesului – verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 06 martie 2015.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

a) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

 

c) privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, cu modificările şi completările ulterioare;

 

d) privind modificarea anexelor nr. 2b și 5b la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

 

e) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

 

f) privind validarea Dispoziţiei Vicepreşedintelui desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50 din 16.03.2015 privind rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2015

 

g) privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2015;

 

h) privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru lunile ianuarie şi februarie 2015

 

i) privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului acestora în vederea organizării şi desfăşurării evaluării, pentru anul 2014, a managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru privind lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene;

 

k) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare;

 

l) privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”;

 

m) privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2014-2020, revizuit 2014.

 

Şedinţa este publică.

 

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE

Ștefan MUȘOIU