Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.03.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.03.2012

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
12 H O T Ă R Â R E privind modificarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07. 2008- 30.04.2013’’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 31.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare Anexa
13 H O T Ă R Â R E privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 77 din 17.07.2003 privind asocierea Consiliului Judeţean Ialomiţa cu S.C. DUSEP S.A. Bucureşti, Consiliul local al municipiului Feteşti şi consiliile locale ale comunelor Vlădeni, Balaciu, Ion Roată, Fierbinţi, Dridu, Coşereni, Brazii, Jilavele şi Căzăneşti în scopul înfiinţării unei societăţi comerciale pe acţiuni  
14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, pentru anul 2012 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
16 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012 Anexa nr. 1a Anexa nr. 1b Anexa nr. 2a Anexa nr. 2b Anexa nr. 3a Anexa nr. 3b Anexa nr. 4a Anexa nr. 4b Anexa nr. 5a Anexa nr. 5b
17 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, pentru anul 2012 Anexa nr. 1a Anexa nr. 1b Anexa nr. 2a Anexa nr. 2b
18 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2012 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
19 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie-PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani” Anexa
20 H O T Ă R Â R E privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 24.02.2012 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
21 H O T Ă R Â R E privind diminuarea suprafeţei terenurilor concesionate către SC RISI ROMUNO SRL Anexa
22 H O T Ă R Â R E privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. TRANSPORT PRIVAT S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  
23 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 102/28.12.2011 privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2012” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente  
24 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare acces rutier Fierbinţi Târg”- etapa I Anexa
25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole proprietate privată a judeţului Ialomiţa situate în extravilanul comunei Giurgeni Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
26 H O T Ă R Â R E privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte culturale, educative, sportive, sociale şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

categoria articolului 

ședințe Consiliu, 2012