Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 25.07.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 25.07.20184, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
74

Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2018

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3            Anexa nr. 2 

Anexa nr. 4                                                  

75

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa
76

Hotărâre

privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ”

Anexa
77

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții “Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere din județ”

Anexa
78

Hotărâre

privind acordarea stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare în cadrul  programului ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018”

Anexa
79

Hotărâre

privind finanţarea organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane Amara, județul Ialomița din România pentru un grup de 50 de elevi şi 5 cadre didactice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 de elevi și 15 cadre didactice din județul Ialomița din România în perioada 6 – 10 august 2018

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2 

80

Hotărâre

privind aprobarea asocierii unităților administrativ - teritoriale Județul Ialomița și Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparații la clădirea Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești

Anexa
81

Hotărâre

privind concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Gura Ialomiței

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

82

Hotărâre

privind aprobarea  Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii

„Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

83

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” 

și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018