Comunicat convocare Consiliul Județean Ialomița în ședință ordinară în data de 17.12.2019, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 17.12.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 27.11.2019.

proces verbal sedinta din 27.11.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,la trimestrul IV (preliminat), anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa

avize comisii specialitate

2. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.563 din data de 03.12.2019 privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2019 și aprobarea rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.563

avize comisii specialitate si amendament

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019;;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SJU                                         

avize comisii specialitate         

4. proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2020;

  proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa          

avize comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor din  județul Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume pentru susținerea cultelor

avize comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

avize comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2020;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) 

avize comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale CJCPCT IL

avize comisii specialitate

9. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale DGASPC IL

avize comisii specialitate

10. proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare „Locuință Protejată pentru Victimele Violenței Domestice Slobozia” și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia;

proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social cu cazare „Locuință Protejată pentru Victimele Violenței Domestice Slobozia

avize comisii specialitate

11. proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul încadrat în instituțiile publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița;

proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul încadrat în instituțiile publice din subordinea CJI

avize comisii specialitate si amendament

12. proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice ingrijite in Căminul Ing. Vadim Rusu Balaciu

avize comisii specialitate

13. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții Centru multifuncțional Amara ;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții Centru multifuncțional Amara 

avize comisii specialitate

14. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Centru multifuncțional Amara;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții Centru multifuncțional Amara

avize comisii specialitate

15. proiect de hotărâre privind concesionarea parcului fotovoltaic ”Ialomița 1” situat în extravilanul comunei Giurgeni, proprietatea publică a județului Ialomița ;

proiect de hotărâre privind concesionarea parcului fotovoltaic ”Ialomița 1”

avize comisii specialitate

16. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”,  ediția a XII-a.

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni

avize comisii specialitate

IIIDiverse

 

  Ședința este publică.

 

Nota : Se suplimenteaza ordinea de zi a sedintei cu urmatorul proiect de hotartare :

proiect de hotarare privind rectificarea repartizarii pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019

avize comisii specialitate

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU