Sindicatul funcționarilor publici

 


Proiect de act normativ privind modificarea Legii 273/2006 - Finanţele Publice Locale

(normative de personal pentru administraţia publică locală)


DOCUMENT DE POZIŢIE

faţă de măsurile anti-criză anunţate şi promovate de Preşedintele României, domnul Traian Băsescu


Punctul de vedere al domnului Vasile Silvian Ciupercă - preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa cu privire la DOCUMENTUL DE POZIŢIE

faţă de măsurile anti-criză anunţate şi promovate de Preşedintele României,

domnul Traian Băsescu


Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Regulament acordare spor condiţii vătămătoare

Anexa regulament


 

Comunicat emis în 06.02.2008

„Competenţa profesioniştilor generează profesionalismul puterii !“

 


 

Motivele înfiinţării:

• Profesionalizarea funcţiei publice; • Posibilitatea urmăririi obiectivelor specifice fiecărui domeniu de activitate;
• Sindicalizarea administraţiei publice locale ialomiţene; • Formarea unei structuri sindicale puternice, la nivelul judeţului Ialomiţa, capabile să negocieze interesele membrilor de sindicat;
• Îmbunătăţirea comunicării;

Obiective pe termen scurt:

Obiective pe termen lung:

• Negocierea Legii salarizării funcţionarilor publici;

• Negocierea Legii salarizării personalului contractual, prin eliminarea sistemului de salarizare între limite şi trecerea la o salarizare fixă

• Unificarea mişcării sindicale din administraţia publică românească

• Organizarea şi susţinerea unor acţiuni în vederea promovării ţi îmbunătăţirii educaţiei sindicale • Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative referitoare la interesele legitime ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual

 

Rolul Sindicatului Funcţionarilor Publici din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa

1. STRUCTURA

•Sindicatul este format din persoane fizice încadrate la o autoritate sau instituţie publică

•Sindicatul este constituit conform art. 14-20 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor

•Sindicatul este alcătuit din grupe sindicale fără personalitate juridică

2. COMPETENŢĂ

• Sindicatul are competenţa de negociere şi reprezentare la nivelul instituţiilor publice, a membrilor de sindicat, persoane fizice, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor şi ale art. 14, lit. „b“ din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă


 

Instituţii în cadrul cărora S.F.P.C.J.I. activează:

Consiliul Judeţean Ialomiţa
Muzeul Naţional al Agriculturii din România
Muzeul Judeţean de Istorie Ialomiţa
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Populaţiei Ialomiţa
Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Ialomiţa
Consiliul Local al Municipiului Urziceni
Consiliul Local al oraşului Căzăneşti
Consiliul Local al Comunei Albeşti
Consiliul Local al Comunei Adîncata
Consiliul Local al Comunei Andrăşeşti
Consiliul Local al Comunei Bărcăneşti
Consiliul Local al Comunei Borduşani
Consiliul Local al Comunei Bueşti
Consiliul Local al Comunei Ciochina
Consiliul Local al Comunei Cocora
Consiliul Local al Comunei Coşereni
Consiliul Local al Comunei Făcăeni
Consiliul Local al Comunei Giurgeni
Consiliul Local al Comunei Jilavele
Consiliul Local al Comunei M. Kogălniceanu
Consiliul Local al Comunei Sălcioara
Consiliul Local al Comunei Sf. Gheorghe
Consiliul Local al Comunei Stelnica
Consiliul Local al Comunei Sudiţi
Consiliul Local al Comunei Vlădeni

 

categoria articolului 

aparatul propriu