Un nou pas pentru modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Comunicate
Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, a semnat ieri, 11 decembrie 2019, contractul pentru întocmirea documentației tehnice aferente modernizării, extinderii și dotării Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Este vorba despre un contract în valoare de 166.600,00 lei inclusiv TVA, care include elaborarea proiectului tehnic și asistență din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor, pe toată perioada de garanție acordată lucrărilor și până la recepția finală. 
La începutul acestui an, proiectul Consiliului Județean Ialomița, denumit „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, a fost declarat eligibil în cadrul apelului de proiecte și a obținut finanțare europeană nerambursabilă în valoarea de 6.687.300,07 lei, la care se adaugă contribuţia Consiliului Județean Ialomița în valoare de 785.465,67 lei. 
În cadrul proiectului sunt incluse:
lucrări de extindere a unității de primiri urgențe: UPU va avea o suprafață construită totală de 961 mp (321 mp existenți și 640 mp din extindere propusă) la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces salvări cu o suprafață de 122 mp;
lucrări de modernizare și recompartimentare a unității de primiri urgențe, astfel încât să se asigure spațiile și fluxurile necesare;
dotarea UPU cu 216 echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării activității și îmbunătățirea actului medical. 
”Modernizarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia reprezintă unul dintre obiectivele mele. Încă de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean, am înțeles că este esențial să investim constant în creșterea calității actului medical atât prin consolidarea și modernizarea clădirii, cât și prin dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație”, a declarat Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru. 
 

În urma derulării procedurii de achiziție publică ofertantul desemnat câștigător a fost Asocierea de firme S.C. Arch
itecture Domus Design SRL – Lider asociere și S.C. Compact Proiect Management S.R.L.-asociat care, în următoarea perioadă, va lucra la întocmirea proiectului tehnic. Semnarea acestui contract reprezintă unul dintre pașii premergători demarării efective a lucrărilor de modernizare, extindere și dotare a UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. 
 
Compartiment Mass Media
Telefon: 0243.230.200, interior 245