Convocare în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița în data de 11.10.2019, ora 12,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință extraordinară în data de 11.10.2019, ora 12,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:


I.Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 10.09.2019.

Proces verbal sedinta din 10.09.2019

 

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mitrea Steluța Iuliana;

pr. hot. privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mitrea Steluța Iuliana

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului  Județean Ialomița pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

pr. hot. privind modificare HCJI nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița

avize comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019;

pr. hot. privind aprobarea rectificării repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ

avize comisii specialitate

4. proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița în domeniul public al județului Ialomița;

pr. hot. privind aprobarea înaintării unei solicitări către Guvernul României pentru transmiterea unor bunuri din domeniul public al stat

avize comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița în Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;

pr. hot. pivind aprobarea schimbării denumirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița

avize comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.;

pr. hot. privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA

avize comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. al domnului Cană Gheorghe și declanșarea procedurii de selecție pentru numirea a doi administratori;

pr. hot. privind reînnoirea mandatului de membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. al domnului Cană Gheorghe

avize comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.52 din 23.03.2017.

pr. hot. privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a CJCPCT Ialomita

avize comisii specialitate

 

III. Diverse

           

Ședința este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU