Convocare ședință ordinară în data de 10.09.2019, ora 13,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 10.09.2019, ora 13,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

 

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 31.07.2019.

Proces verbal 31.07.2019

 II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stoian Dorin Cătălin;

proiect de hotarare. privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Stoian Dorin Cătălin

 2. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.404 din 23.08.2019  privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița, precum și repartizarea pe trimestre a influențelor și aprobarea  rectificării bugetului județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.404 din 23.08.2019 privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița

avize comisii specialitate

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

avize comisii specialitate

 4. proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul privat al Judeţului Ialomiţa în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării;

proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al Judeţului Ialomiţa în domeniul privat al Judeţului Ialomița

avize comisii specialitate

 5. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 52/26.04.2018 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al județului Ialomița, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 52/26.04.2018 privind însușirea inventarullui bunurilor imobile

avize comisii specialitate

6. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Motopompă NOVUS 2000 PSI”, aflat în proprietatea județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Motopompă NOVUS 2000 PSI”

avize comisii specialitate

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene 

amendament 

avize comisii specialitate

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile judetene

avize comisii specialitate

9. proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor a doi membri ai Consiliului de administrație ai  S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

   proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a selecției în vederea reînnoirii mandatelor a doi membri ai Consiliului de administratie ai SC Drumuri si Poduri SA         

avize comisii specialitate

10. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2019 - 2020;

proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia

avize comisii specialitate

11. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2019 - 2020;

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al CJRAE Ialomița

avize comisii specialitate

12. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2019 – 2020;

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia

avize comisii specialitate

13. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 E, Căzănești – Cocora, km 0+000 – km 12+800” .

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203 E

avize comisii specialitate

 

III. Diverse

           

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU