Strategia de dezvoltare a județului Ialomița

 

Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2009-2020

 

Introducere  
Capitolul I Contextul general al dezvoltarii comunitaților din România, stat membru al Uniunii Europene
Capitolul II Coordonate regionale privind dezvoltarea comunităților urbane din cadrul Regiunii Sud
Capitolul III Situația existentă la nivelul județului Ialomița
Capitolul IV Analiza SWOT
Capitolul V Direcțiile de dezvoltare ale județului Ialomița
Capitolul VI - actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48/22.09.2016 Direcțiile de dezvoltare ale județului Ialomița
Capitolul VI Portofoliul de proiecte
Capitolul VI - actualizat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 48/22.09.2016 Portofoliul de proiecte
Capitolul VII Fișe de proiecte prioritare
Capitolul VIII Monitorizarea și evaluarea Strategiei
Capitolul IX Anexe

 


 


 

Realizarea "Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița"

În urma întâlnirilor desfășurate cu membrii echipei de implementare a proiectului și reprezentanții S.C. GROSSMANN ENGENEERING GROUP, s-a propus structura de realizare a "Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița"

Publicam mai jos aceasta propunere de structura cu mențiunea ca toți cei interesați să vină și cu alte sugestii, ele urmând a fi verificate și introduse în aceasta structură.

Structura strategiei de dezvoltare a județului Ialomița.

 


 

Comunicat de presa 08.06.2010

 

Premierea câștigătorilor Concursului de desene „Cum vă imaginați Ialomița în 2020!“

Finalizarea concursului de desene cu tema „Cum va imaginați Ialomița în 2020 !“ reprezinta o etapa aparte din consultarile publice prevazute în activitățile de implementare a proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică și Demografică a teritoriului județului Ialomița, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020. Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița”, cod SMIS 2817.

Consiliul Județean Ialomița și Fundația Freedom House România au conceput concursul atât ca pe un exercițiu plastic prospectiv, cât și ca pe o modalitatea de a integra elevii din clasele I-XII și tinerii pâna la 35 de ani într-o acțiune civica de con?tientizare a prezentului și de asumare a viitorului județului Ialomița la orizontul anului 2020.

Concursul a fost organizat în doua etape. În prima etapa, cei 171 de elevi și tineri care și-au exprimat dorința de a intra într-o asemenea competi?ie, au beneficiat de o vizita de documentare în județ, pentru cunoa?terea cadrului natural, economic, cultural și turistic al Ialomi?ei. Vizita a fost un prilej de a oferi subiecte de inspira?ie pentru desene, dar și o modalitate de a promova valorile reale ale județului Ialomița prin cei mai activi vectori de imagine – copiii și tinerii! În faza a doua a concursului, s-au înscris 130 de participan?i, cu 186 de lucrari, depa?indu-se cu mult cele mimimum 100 de lucrari care trebuiau realizate prin indicatorii proiectului, dar și a?teptarile organizatorilor!

Expozi?ia cu desenele din concurs organizata la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia a fost vizitata de un public numeros, care ?i-a exprimat și el op?iunea scrisa pentru un desen sau altul, participând la desemnarea „Premiului publicului” cu peste 300 de voturi!

Criteriile dupa care juriul concursului a apreciat desenele au vizat deopotriva exprimarea plastica și mesajul transmis prin lucrare, iar faptul ca 70 de desene au primit puncte dovede?te valoarea lucrarilor, dar și impar?ialitatea și obiectivitatea juriului.

Ierarhizarea valorii desenelor a desemnat urmatorii câ?tigatori:

a) la înva?amântul primar (clasele I-IV):

 • Locul I – MARIN MARIA – MAGDALENA – din comuna Bucu, eleva la Scoala generala nr. 3. Slobozia, pentru lucrarea „Ialomița – grânarul României”;
 • Locul II – ION GEORGIANA IRINA – de la Liceul teoretic „Paul Georgescu” Tandarei, pentru lucrarea „Verdea?a și flori pentru copii no?tri”;
 • Locul III – PETRE BIANCA CRISTINA – de la Scoala generala Facaeni, pentru lucrarea „ Ora?ul Flacara” ;
 • Men?iune – MIRICA MALINA RALUCA – de la Liceul teoretic „Paul Georgescu” Tandarei, pentru lucarea „Ialomița – vis de vacan?a”;

b) Înva?amântul gimnazial (clasele V - VIII):

 • Locul I – BONCIU SIMONA – de la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Metropola de vis”;
 • Locul II – STAN MADALINA – de la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Jude?ul Ialomița în 2020”;
 • Locul III – GHITA MADALINA – de la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Viitorul”;
 • Men?iune – STOICA ANDREEA – de la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Va urma!”;

c) Înva?amântul liceal (clasele IX-XII)

 • Locul I – DIMA CLAUDIA MARINA – de la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Evolu?ie privind spre viitor”;
 • Locul II – ROSCA DELIA – de la Colegiul Na?ional „Mihai Viteazul” din Slobozia, pentru lucrarea „La Dridu”;
 • Locul III – DINU ALEXANDRA – din comuna Mihail Kogalniceanu, eleva la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Ialomița în 2020”;
 • Men?iune – DRAGNESCU ANDREEA DIANA – din comuna Munteni Buzau, eleva la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Rapi?a”;

d) Tineri 19-35 ani

 • Locul I – LEPADATESCU SAFTICA SIMONA – din Slobozia, pentru lucrarea „Unire”;
 • Locul II – URSESCU CLARA CATALINA – din Slobozia, pentru lucrarea „Ialomița – 2020”;
 • Locul III – GRIGORE FLORIN – din Slobozia, pentru lucrarea „Viitorul în trecut!”;
 • Men?iune – LAZAR ALINA ADRIANA – din Slobozia, pentru lucrarea „Medalionul”;
 • Premiul publicului a fost ob?inut de STAN MADALINA , de la Liceul de Arta „Ionel Perlea” Slobozia, pentru lucrarea „Jude?ul Ialomița în 2020”.

Festivitatea de premiere a câștigatorilor concursului de desene „Cum va imagina?i Ialomița în 2020 !“ s-a desfa?urat în ziua de 7 iunie 2010, la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia și a fost onorata de prezen?a doamnei Daciana SÂRBU, europarlamentar și a domnului Adrian BUCUR, jurnalist PRIMA TV, de participanții la concurs și îndrumătorii acestora, conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița și echipa de implementare a proiectului, reprezentanții Fundației Freedom House România, reprezentanți ai mass-media centrale și locale, alți invitați.

Câștigatorii concursului au primit cupe, materiale promo?ionale realizate în cadrul proiectului (tricouri, șepci, brelocuri), filmul promoțional „Ialomița – timpuri și anotimpuri” și invita?ia doamnei europarlamentar Daciana SÂRBU adresata laurea?ilor de la clasele V-XII și de la categoria tinerilor de a efectua o vizita de documentare la Strasbourg.

Au fost acordate diplome de participare și materiale promo?ionale celorlal?i elevi și tineri înscri?i la concurs, precum și diplome de merit profesorilor îndrumatori și unor institu?ii și agen?i economici care au sprijinit organizarea concursului de desene „Cum va imaginați Ialomița în 2020 !“.

Toate manifestarile desfășurate cu prilejul concursului de desene au stat sub semnul inocen?ei și purității sufletului copiilor și tinerilor, limpezimii gândului și al realismului vizionar, al unui interes de cunoa?tere care ne-a emo?ionat și ne-a dat speranța că Ialomița are cu adevarat viitor.

Concursul de desene "Cum vă imaginați Ialomița în 2020 !" a fost un succes deplin, iar cele mai sugestive lucrari vor fi incluse în ilustrarea strategiei de dezvoltare a județului, a bro?urii de diseminare și în pliante, care se vor elabora în perioada urmatoare de implementare a proiectului.

Menționăm că proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European și de Guvernul României, prin Ministerul Administrației și Internelor, din fondurile structurale cu destina?ia „Inova?ie în administra?ie”, prin Programul Opera?ional - „Dezvoltarea Capacității Administrative”, iar partea de cofinanțare este asigurata de Consiliul Județean Ialomița.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 967.907,50 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă F.S.E – 822.721,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul na?ional:125.827,97 lei și contribu?ia eligibila a beneficiarului de 19.358,15 lei.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 14 luni.

Ilie CIOACA

Manager de proiect

 


 

"Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economica și Demografica a teritoriului județului Ialomița, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - Realizarea Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița"


 

fisiere: 
AtaşamentMărime
Image icon strategia.jpg324.03 KB

categoria articolului 

proiecte realizate