Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli

 

PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE PROASPETE ÎN ȘCOLI

Obiectivul programului

Programul de distribuire gratuită a fructelor (merelor) în şcoli este un program comunitar ale cărui obiective sunt:

  • creşterea pe termen scurt şi pe termen lung a consumului de fructe şi legume care să contribuie la conştientizarea elevilor asupra unei alimentaţii sănătoase;

  • deprinderea şi fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul elevilor;

  • prevenirea diferitelor afecţiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare şi obezitate infantilă)

 

Cadrul legislativ

Legislaţie comunitară

  • Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799, (CE) nr. 814/200, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr, 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

  • Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007, ale Consiliului cu completările şi modificările ulterioare;

Legislaţie naţională

  • Legea nr. 195/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2010 privind implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli;

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, cu modificările şi completarile ulterioare;

  • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2012, de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, cu modificările şi completarile ulterioare;

  • Hotărârea de Guvern nr. 788 / 10.09.2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2014 – 2015.

 

În ce constă programul ?

Acordarea gratuit de fructe proaspete (mere) elevilor din clasele I-VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de 86 de zile de şcolarizare.

 

Perioada de implementare a programului : in derulare

1 august 2014 – 31 iulie 2015

 

Cine implementează?

Consiliul Judeţean Ialomiţa

 

Cine beneficiază de acest program?

23412 elevii din clasele I–VIII din judeţul Ialomiţa

 

Modalitatea de distribuire:

Distribuţia se face conform unei scheme-cadru şi pe zonele cu distribuţie :

Zona I – Slobozia – 9144 elevi

Zona II – Urziceni – 7582 elevi

Zona III – Ţăndărei – Feteşti – 6686 elevi 

 

 

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
Image icon marmic.jpg31.04 KB

categoria articolului 

proiecte, Știri