Servicii online


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 

Formulare

 

Notă: Formularele sunt in format doc si pdf si se pot deschide in Microsoft Word, Adobe PDF sau alte programe similare.

 


 

▶ CALCULEAZA DISTANȚELE RUTIERE AICI

 

 

 

GHIDUL CETĂŢEANULUI PENTRU
ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 

Drepturile cetăţenilor privind accesul la informaţiile de interes public

(colecţie de prevederi din legislaţia referitoare la acest domeniu)
• Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.
(Declaraţia Universală a Drepturilor Omului - articolul 19)
• Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României
• Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
• Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal. • Plata copiilor după documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică este suportată de solicitant.
(Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public - art. 1, 6 şi 9)

 

 

 

categoria articolului 

informații de interes public