Sedinta ordinara in data 29.01.2020, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 29.01.2020, ora 14,00 în Sala EUROPA (foaier), având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 17.12.2019.

Proces verbal ședință 17.12.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

 

1.  proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 

2.  proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41

3. proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local

4. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;

proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale

5. proiect de hotărâre  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 172 

6.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2020-2021;

.proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA;

proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului SC Drumuri si Poduri SA

 8. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului pentru desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA;

proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție, a Profilului consiliului de administrație și a Profilului candidatului SC Infrastructura Drmuri si Poduri SA

9. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați  pentru rest de executat și a cofinanțării pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 -78+862”;

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H”

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții  Amenajare heliport

 11. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  „Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.

proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții  Amenajare heliport

III. Diverse

  • Raportul Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al județului Ialomița pe anul 2019.

Raportul Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat

            Ședința este publică.

 

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU