Comunicat convocare ședință ordinară in data de 21.02.2020

Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  se convoacă în ședință ordinară în data de 21.02.2020, ora 12,00 în Sala EUROPA (foaier), având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din 29.01.2020.

 

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2020;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2020;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., pe anul 2020;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa 2020 ;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2019 - 2020;

  8. proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, cu modificările și completările ulterioare;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020;

  11. proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „Olimpiada de Agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor” faza națională;

  12. proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul  2020;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării Proiectului Tehnic și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”, Cod SMIS 116941;

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

15. proiect de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat, rezultat în urma elaborării PT-ului și  a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”, Cod SMIS 116932;

16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

 17. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico –economici, faza execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F, DN2C  (Grivița) – Smirna –Iazu – Scânteia –Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;

 18. proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, Km 0+000 - Km 25+350, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

 

III. Diverse

 

            Ședința este publică.

 

 

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU