Hotărâri adoptate în ședința ordinara a Consiliului Județean Ialomița din 27.04.2017

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 27.04.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
58

Hotărâre

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa
59

Hotărâre

privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

60

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa
61

Hotărâre

privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice în vederea ocupării funcţiei contractuale de administrator public

la nivelul Judeţului Ialomiţa

Anexa
62

 

Hotărâre

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa

şi a situaţiilor financiare pe anul 2016

Anexa

Situații financiare 2016                                                                           

63

Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul I, anul 2017

Anexa 1                                      Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

64

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa,pe anul 2017

Anexa
65

Hotărâre

privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi

Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2017

 
66

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017

Anexa
67

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul

Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Anexa
68

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizarea și dotarea incintei

clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Anexa
69

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare curte interioară – Liceul

Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia”

Anexa
70

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani”

Anexa
71

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea  în localitatea Stelnica”

Anexa
72

Hotărâre

privind numirea domnului Stanciu Cătălin  în funcția de manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea

şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

73

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului-concurs național de interpretare a muzicii

ușoare românești ”Trofeul Tinereții”- Amara

Anexa
74

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Județean de Folclor ”Zărzărică, Zărzărea”

Anexa
75

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Doina Bărăganului”

Anexa
76

Hotărâre

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Centrului Judeţean

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița

 
77

Hotărâre

privind aprobarea dezmembrării bunului imobil situat în municipiul Slobozia, strada Viilor, nr. 61, proprietate publică a județului Ialomița

Anexa
78

Hotărâre

privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia

Anexa
79

Hotărâre

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 42 din 10.03.2017 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publică a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în proprietatea publică a Județului Ialomița

Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017